HOTSPOT

HOTSPOT på psykologisk sikkerhed og risikovurdering af psykisk arbejdsmiljø

Gratis arrangement ’HOTSPOT på Psykisk arbejdsmiljø’ for HR-medarbejdere, arbejdsmiljøledere og andre ledere.

Der er konstant fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og det er værdifuldt for virksomheder at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, da det sikrer trivsel, minimerer sygdom og dermed bidrager til en produktiv arbejdsplads.  Ny forskning kaster ny viden af sig, ligesom myndigheder og certificeringer kan sætte rammen om nye metoder.

Psykologisk sikkerhed

Psykologisk sikkerhed er det første emne på dagen. Forskning i USA dokumenterer sammenhæng mellem høj psykologisk sikkerhed – og høj trivsel samt effektive og innovative teams. Også i Danmark er der de seneste år forsket i psykologisk sikkerhed, og emnet er ved at vinde indpas på danske arbejdspladser.

Den psykologiske sikkerhed skal være på plads, for at man kan arbejde med kultur og adfærd, og den er basis for at medarbejdere værdsættes og for læring i en organisation. 

Hør om, hvad psykologisk sikkerhed er for et uundgåeligt begreb og hør om, hvordan man kan måle og arbejde med det i egen virksomhed.

Risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø

Dagens andet emne er risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø. Et emne, der vinder mere og mere indpas på virksomhederne, idet ledelsessystemer og myndigheder sætter fokus på området.

Mange er fortrolige med at lave risikovurdering, så hvordan kan den systematik overføres til det psykiske arbejdsmiljø?

En god risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø kan bl.a. hjælpe til at forebygge stress og mobning samt hjælpe medarbejdere nemmere igennem forandringer mm.

Hør på dagen om, hvordan man gennemfører risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø, bl.a. med eksempler fra hverdagen.

Dagens program

Dagens program
13.00Kaffe og networking - mød vores konsulenter
13.25Velkomst
13.30Psykologisk sikkerhed
14.15Pause, kaffe og networking
14.45Risikovurdering af psykisk arbejdsmiljø
15.30Afslutning

Arrangementet er gratis.

HOTSPOT afholdes:

Den 7. maj 2019Jupitervej 1, 6000 Kolding

Den 14. maj 2019Sortemosevej 19, 3450 Allerød

Den 15. maj 2019Ceres Alle 3, 8000 Aarhus

 

Tilmelding

Tilmelding kan ske her.

Tilmelding er efter ’først-til-mølle’ princippet. Arrangementet er gratis, men da vi udbyder et begrænset antal pladser, faktureres udeblivelse med kr. 500 pr. deltager.

Max 3 deltagere pr. virksomhed.