Indeklima og Teknik

Støj, akustik, ventilation og temperatur er sammen med udsættelse for gasser, dampe og støv vigtige parametre for medarbejdernes velbefindende i indeklimaet samt forebyggelse af symptomer og sygdom. Støj, akustik, ventilationsforholdene, temperatur og træk er også vigtige i produktionsmiljøer, hvor lokaler og arbejdsprocesser kan påvirke medarbejdernes arbejdsmiljø.

Forebyggelse gennem arbejdsmiljørigtig projektering og indretning er mest fordelagtig, men undersøgelse af indeklimaet, målinger og vurderinger er af stor betydning i en indsats for forbedringer.

Konsulenter