Lovpligtig arbejdsmiljøkoordinator uddannelse

Koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på en byggeplads, hvor der er krav om en koordinator, skal have gennemført den lovpligtige uddannelse. NIRAS JOBLIFE bruger erfarne konsulenter til at undervise på disse vigtige uddannelser.

Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse

Når to eller flere arbejdsgivere tilsammen beskæftiger flere end ti personer på en byggeplads, har bygherre pligt til at udpege en koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, som har praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejder, og som har kendskab til byggeriets aktører. Koordinatoren skal have gennemført denne lovpligtige uddannelse på 37 timer, og den skal være gennemført inden funktionen som koordinator påbegyndes.
Uddannelsens formål er at give koordinatorerne den nødvendige kompetence til, på vegne af bygherren, at lede sikkerhedsarbejdet på de enkelte bygge- og anlægsprojekter, både i projekterings- og byggefasen samt at styrke og effektivisere det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på byggepladsen. Undervisningen tager afsæt i koordinators udfordringer. Som en del af uddannelsen skal der løses en praktisk opgave på virksomheden.

Nyhed: Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse målrettet anlægsprojekter

Denne uddannelse er målrettet anlægsprojekter og de særlige forhold, der gør sig gældende på både små som store projekter.
Cases på uddannelsen vil primært være fra anlægsprojekter med de problemer og udfordringer, der gør sig gældende her, og der bliver plads til at drøfte forhold i krydsfeltet mellem arbejdsmiljøregler og andre aktører såsom Vejdirektoratet, kommuner og Politi.

Se datoer og pris her

Hvem deltager

På koordinatoruddannelsen deltager arkitekter, rådgivere, entreprise-, bygge- og projektledere samt andre ledere på bygge- og anlægsopgaver, som på bygherres vegne skal varetage koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i projekteringsfasen eller på byggepladser.

Indhold

På koordinatoruddannelsen lærer du om de opgaver og de krav der stilles til de projekterende og bygherren. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte deltagers situation.

Vi arbejder bl.a. med:

  • Arbejdsmiljøområdet set med bygge- og anlægsøjne
  • Koordinators og arbejdsmiljøgruppens arbejdsopgaver
  • Arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber
  • Rettigheder, pligter og ansvar
  • Det forebyggende arbejdsmiljøarbejde
  • Informationssøgning
  • Nyheder på arbejdsmiljøområdet
  • Værktøjer til at håndtere arbejdsmiljøspørgsmål
  • Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Uddannelsen afholdes over 5 dage (i alt 37 timer ekskl. frokostpauser).
Et hold består af max. 20 kursister.
Uddannelsen holdes som åbne uddannelser i enten egne lokaler eller på eksterne lokaliteter.

Pris

Kr. 6.350,00 ekskl. moms pr. person.
Prisen er inkl. fuld forplejning under koordinatoruddannelsen samt komplet kursusmateriale og kursusbevis.
Vi kan også holde uddannelsen som virksomhedsuddannelser enten i vore lokaler, på eksterne lokaliteter eller hos kunden.

København1. del2. del
Allerød16. - 18. september 20193. - 4. oktober 2019Tilmeld dig her
Allerød18. - 20. november 20195. - 6. december 2019Tilmeld dig her
Ishøj21. - 23. oktober 20197. - 8. november 2019Tilmeld dig her
Jylland1. del2. del
Aalborg17. - 19. september 20199. - 10. oktober 2019Tilmeld dig her
Aalborg25. - 27. november 201912. - 13. december 2019Tilmeld dig her
Aarhus14. - 16. august 20195. - 6. september 2019Tilmeld dig her
Aarhus23. - 25. oktober 201914. - 15. november 2019Tilmeld dig her
Kolding23. - 25. september 201921. - 22. oktober 2019Tilmeld dig her
Kolding4. - 6. november 20192. - 3. december 2019Tilmeld dig her

Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse målrettet anlægsprojekter

Pris for arbejdsmiljøkoordinator uddannelsen med fokus på anlæg:

kr. 6.800,- ekskl. moms pr. person.

Læs mere om uddannelsen her

Jylland1. del2. del
Kolding11. - 13. november 201928. - 29. november 2019Tilmeld dig her