Strategisk arbejdsmiljø for arbejdsmiljøledere

Fokus på uddannelsen er arbejdsmiljø på strategisk niveau, men også på arbejdsmiljølederens egen rolle og udviklingsmuligheder. Den erhvervede personlige og strategiske viden vil efterfølgende kunne anvendes direkte i egen virksomhed.

Uddannelsen består af 3 moduler fordelt over 5 dage – 2, 2 og 1 dag – med hjemmeopgave mellem modulerne. Modulerne afvikles med ca. 1 måneds mellemrum.

Underviserne har alle praktisk erfaring med emnerne, og undervisningsformen vil veksle mellem fælles undervisning, fælles drøftelser og gruppearbejde.
Deltagerinvolvering er et omdrejningspunkt, og dermed bliver videndeling centralt på uddannelsen. I undervisningen er der yderligere indlagt 2 hjemmeopgaver, så der mellem modulerne er fokus på et selvvalgt projekt.

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til arbejdsmiljøledere, HSmanager og lign. i private og offentlige virksomheder, som professionelt arbejder med arbejdsmiljø.

Vi arbejder med:

· Aktører og beslutningsprocesser i organisationen
· Din egen rolle
· Anerkendende dialogmetoder og motivation
· Fra strategi til implementering i praksis
· Strategiske overvejelser i forhold til værktøjer, indkøb og ændringer

Tid og sted

NIRAS, Jupitervej 1, 6000 Kolding
Næste kursus:

Modul 1: torsdag d. 28. marts og fredag d. 29. marts 2019
Modul 2: mandag d. 29. april og tirsdag d. 30. april 2019
Modul 3: torsdag d. 23. maj 2019

Uddannelsen har vi udbudt siden 2013. Læs om deltagernes reaktioner fra en tidligere uddannelse på siden Arbejdsmiljøledere begejstrede for strategisk arbejdsmiljøuddannelse her